אוניברסיטת תל-אביב מחפשים את המחפשים

אוניברסית תל אביב שכרה את שירותינו על מנת לבצע נתיוח התנהגות גולשים מעמיק על מנת שיוכלו לעצב מחדש את האתר לפי התנהגות הגולשים והסטודנטים, להנגיש את המידע ולהקל על מציאת העמודים ליצירת קשר והרשמה.

ניתוח

אוניברסיטת תל-אביב היא אוניברסיטת המחקר הגדולה בישראל ובעלת המגוון הרחב ביותר של תחומי לימוד ומחקר. לומדים בה כ-30,000 סטודנטים בכל מסגרות הלימוד והתארים, ועל הסגל האקדמי נמנים מרצים וחוקרים מן הצמרת העולמית, המשפיעים במחקריהם על כל תחומי החיים והתרבות