Mobile2Go מיחזור טלפונים ניידים

פיתחנו מערכות לספקי החברה 

גירית מבצעת לחברת Mobile2Go פיתוחים שונים באתר האינטרנט, בין השאר פיתחה גירית מערכות עבור ספקיה של חברת Mobile2Go.
פיתוחי המערכות כללו פעולות מורכבות שבוצעו בניצוחם של צוות המתכנתים המקצועי של גירית.
גירית תומכת במערכות אלו ומבצעת QA לאחר כל פיתוח וכן פותרת באגים במידת הצורך.

עיצוב   פיתוח ותמיכה

Mobile2Go פועלת בתחום מיחזור מכשירי טלפון ניידים ומתמקדת ברכישה של מכשירים משומשים בישראל. 

יש לך טלפון נייד משומש ואין לך צורך בו? באתר החברה ניתן לבדוק את תקינות המכשיר ולפי זה לקבוע את המחיר. Mobile2Go פונה לקהל הפרטי ולקהל העסקי.